ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

ม.6  ตำบลกระเบื้องนอก  อำเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30270  

โทรศัพท์ 044963035 ,โทรสาร 044963035

เวปไซต์  krabungnok.go.th

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
... โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 (วันที่ 19 สิงหาคม 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ...
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) ... การมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-19)   ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ภาพโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 
     

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.1 (กองช่าง) 
     

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
dd...     จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และงบประมาณท้องถิ่นฉบับประ...     จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)...     จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพล-บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 11 บ้านโนนสูง ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายเจียม-บ้านยายพิม หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมชายถึงบ้านนางติ๋ม หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้านเก่า
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ข่าวย้อนหลัง
 
มุมอาเซียน
มุมอาเซียน  
เรื่องน่ารู้เมื่อไป 10 ประเทศ อาเซียน ประเทศไทย - ไม่ควรแตะต้องศรีษะของผู้ใด หากบังเอิญพลาดไปแตะศรีษะของผู้ใด ควรกล่าวคำขอโทษโดยเร็ว ประเทศพม่า - ไม่ควรพูดคุยเรื่องการเมืองกับคนไม่รู้จักมักคุ้น ประเทศลาว - ขับรถทางขวา ประเทศบรูใน - หลีกเลื่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ ประเทศมาเลเซีย - ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพ ประเทศเวียดนาม - ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆของรัฐ ประเทศอินโดนีเซีย - ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหาร ชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ ประเทศกัมพูชา - หากจะอาศัยเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี ประเทศฟิลิปปินส์ - การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ ควรศึกษาข้อมูลโดยเฉพาะในด้านกฎหมายการจดทะเบียนภาษีและด้านแรงงาน ประเทศสิงคโปร์ - ห้ามพกหมากฝรั่งเข้าประเทศ หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-13.00 และ14.00-16.30 น. วันเสาร์ เวลา 18.00 - 13.00 น.
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง  

อบต.กระเบื้องนอก  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้

1. นิติกร 3-5/6     1   ตำแหน่ง                  2.  นักวิชาการเกษตร  3-5 /6ว  1  ตำแหน่ง

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5   1  ตำแหน่ง   4.  เจ้าพนักงาส่งเสริมสุขภาพ 2-4/5 1 ตำแหน่ง 

สนใจติดต่อที่ อบต.กระเบื้องนอก  ในวัน   เวลา  ราชการ  โทร 044-963035

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อบต.กระเบื้องนอก
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อบต.กระเบื้องนอก  
ประกาศ กำหนดระยะเวลาให้ หจก.ศิริโกมลก่อสร้าง มารับเงินประกันสัญญาคืนตามกำหนด
ประกาศ กำหนดระยะเวลาให้ หจก.ศิริโกมลก่อสร้าง มารับเงินประกันสัญญาคืนตามกำหนด  

 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ หากไม่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มาติดต่อรับเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกจะนำเงินประกันสัญญารับเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

ประกาศ กำหนดระยะเวลาให้ หจก.ศิริโกมลก่อสร้าง มารับเงินประกันสัญญาคืนตามกำหนด
ประกาศ กำหนดระยะเวลาให้ หจก.ศิริโกมลก่อสร้าง มารับเงินประกันสัญญาคืนตามกำหนด  

ให้ผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ หากไม่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มาติดต่อรับเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกจะนำเงินประกันสัญญารับเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2627
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 474,047

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

vip porn xxx porn fucking like rabbits